Innoveren binnen bedrijfsecosystemen

Organiseren van innovatie door samenwerking tussen organisaties en technologieleveranciers te bevorderen.

TREND

Innoveren binnen bedrijfsecosystemen

De uitdaging

Organisaties kunnen innoveren door samen te werken met aanvullende organisaties. Kijken voorbij de traditionele grenzen van de branche, creëert nieuwe kansen voor innovatie, snelheid bij het anticiperen op trends, schaalvoordeel en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Waarom is deze uitdaging de moeite waard?

Om in de netwerksamenleving te overleven en te gedijen, moeten organisaties niet alleen hun producten en diensten innoveren maar ook hun businessmodellen. Ecosystemen bieden een open innovatiestrategie waarin uw mede-innovators uw concurrenten, leveranciers of zelfs uw klanten kunnen zijn.

Wat moet er gebeuren om dat te bereiken?

Alles begint met een duurzaam businessmodel, gebaseerd op collaboratieve co-creatie, voorbij de traditionele grenzen. De volgende stap is het vinden van de juiste partners voor het ecosysteem en het scheppen van een omgeving die bevorderlijk is voor vertrouwen, co-creatie en gelijkwaardigheid onder de partners. Zet in samenwerking met deze partners het management, de governance en de meetsystemen binnen het ecosysteem op en maak afspraken over de communicatie en samenwerking. Innovatie moet een belangrijke drijfveer zijn, niet alleen voor uw bedrijf maar ook voor uw klanten, leveranciers en partners. Als u en uw partners samen wendbare omgevingen weten te scheppen, kan iedereen sneller reageren op kansen. Idealiter wilt u het ecosysteem zo inrichten dat de doelen worden behaald en daarvoor de juiste combinatie inzetten van elkaar versterkende technologieën, diensten, financiering en logistiek.

Waardoor kan succes uitblijven?

Om binnen bedrijfsecosystemen te innoveren, moet u eerst de zwakke punten van uw bedrijf kennen, naar complementerende sterke punten zoeken en mogelijke partners identificeren. Het is echter een ingewikkelde onderneming om op basis van deze informatie een levensvatbaar businessmodel op te zetten.

Voor een model waar zowel u als uw partners van profiteren, moet uw bedrijf mogelijk fundamenteel veranderen. Co-creatie vereist een mix van talenten van de verschillende partners in het ecosysteem. Ze moeten samen een nieuwe invulling geven aan waarde, denkend vanuit de wensen van de klanten en gebaseerd op een platform dat verbonden en geïntegreerd is met andere complementerende producten en diensten. In een co-creatief ecosysteem moeten het beheer en de verdeling van de risico’s en succesfactoren opnieuw worden bepaald. U moet nog steeds uw doelen halen en de klanten overtuigen, maar u moet ook de sterke punten van de concurrenten in uw voordeel laten werken en ze in uw ecosysteem verwerken.

Hoe herken ik succes?

Bij samenwerking in een innovatief bedrijfsecosysteem ontstaat er een evenwicht dat bestaat uit de som van ieders sterke punten, waardoor de markt groeit en alle partners profiteren. Uw bedrijf staat in de markt bekend als een innovator die toegang biedt tot nieuwe markten, technologieën, klanten en waardenetwerken. De doorlooptijd en R&D-cyclus zijn korter, verspilling is geminimaliseerd of geëlimineerd en uw organisatie kan snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het werkklimaat bij u en uw partners is fantastisch en iedereen beschikt over toegewijde, enthousiaste en geïnspireerde teams.

Kernvragen

Wat is een eerlijk businessmodel waarin de voordelen en bijdragen evenredig verdeeld zijn? Hoe maken we de samenwerking duurzaam? Hoe kunnen we een wendbare omgeving scheppen zonder de bestaande systemen uit het oog te verliezen? Hoe gaan we om met verzet tegen verandering binnen ons bedrijf? Hoe ziet het personeelsbestand van een met andere organisaties samenwerkend bedrijf eruit? Welke incentives zouden we kunnen bieden? Hoe werken governance en risicomanagement in een bedrijfsecosysteem? Hoe definiëren we succes in deze omgeving?

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Agile Transformatie (DELETE)

De afgelopen jaren hebben agile ontwikkeltechnieken een stevige voet aan de grond gekregen in het IT-domein. En met de komst van de Lean Startup definiëren organisaties nu ook minimaal levensvatbare…

Meer informatie

Digitale Strategie

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het…

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie
TRAINING

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

Design Thinking

Design Thinking helpt elk mens om vraagstukken van elke grootte en elk thema klein te maken en op te lossen. Dat wordt gedaan op een mensgerichte en optimische manier en met gereedschappen die…

Meer informatie

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie
Insights

White Papers, Events & Videos

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

White Paper

White Paper – Digitale transformatie, hoe doe je dat?

Lees meer

White Paper

Innoveren kun je niet organiseren, innovatievermogen wél

Lees meer

Case

Succes met Informatie Management & BiSL® bij VUmc

Lees meer

White Paper

White Paper – Lean IT Service Management, een richtlijn voor transformatie

Lees meer

White Paper

White Paper – Best Value Procurement bij ICT opdrachten

Lees meer