Organiseren van Excellente IT

Realiseren van een betrouwbare en veilige IT, met een effectieve governance en efficiënte processen.

TREND

Organiseren van Excellente IT

De uitdaging

IT is in de loop van de tijd een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven gaan spelen. Toch worstelen veel IT-organisaties nog steeds met de veranderingen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. IT-organisaties moeten tegenwoordig de zeilen flink bijzetten om de controle over hun eigen toekomst te behouden en aan de verwachtingen van de business te voldoen. Ze worden bijvoorbeeld geconfronteerd met kwesties als het combineren van nieuwe technologie met verouderde systemen. Dat vereist meer betrokkenheid vanuit de business en in de toekomst nieuwe technische en sociale vaardigheden. Er moeten steeds sneller beslissingen worden genomen als het gaat om de keuze van nieuwe technologieën, het gebruik van de cloud, het sneller uitrollen van nieuwe IT-diensten en de strategische keuze tussen het maken en inkopen van IT. Als dergelijke kwesties niet op de juiste wijze worden aangepakt, kan het voortbestaan van de IT-organisatie in het geding komen.

Waarom is deze uitdaging de moeite waard?

De IT-organisatie zoals wij die kennen, is door velen al doodverklaard. En terecht, als een IT-organisatie geen antwoord heeft op de uitdagingen van dit moment, dan wordt dat door steeds meer bedrijfseenheden gezien als een aanleiding om hun eigen IT-afdeling op te zetten. Toch moet dit niet worden beschouwd als een onafwendbaar noodlot waar we ons maar bij hebben neer te leggen. Als het IT-management in staat is om te accepteren dat de rol van de traditionele IT-afdeling moet veranderen, en daarmee ook de managementstijl, dan kan de afdeling zichzelf opnieuw uitvinden en het hoofd bieden aan toekomstige uitdagingen.

Wat moet er gebeuren om dat te bereiken?

Er is een gecombineerde aanpak vereist, gebaseerd op de doelstellingen en de gewenste toekomstige rol van de IT-organisatie. Dit vraagt onder meer om een herziening van de huidige portfolio van IT-diensten, de functies en structuren binnen IT-governance, de technische en sociale vaardigheden en de managementstijl. Door een gecombineerde aanpak worden alle aspecten van de veranderingen voor de IT in perspectief geplaatst en kunnen de veranderingen op gecoördineerde wijze worden uitgewerkt en ingevoerd.

De bij deze aanpak gebruikte tools zijn erop gericht om de drijfveren voor het gedrag van individuen en teams te analyseren en te corrigeren en om zicht te krijgen op doelen en doelstellingen, frameworkmodellen (inclusief rollen), managementstructuren, IT-diensten, vaardigheden(niveaus) en IT Service Management. De aanpak kan worden uitgebreid met gespecialiseerde coaching en begeleiding, afhankelijk van de specifieke focus en de benodigde veranderingen.

Waardoor kan succes uitblijven?

Vergeleken bij traditionele IT-afdelingen zijn er voor moderne IT-organisaties andere vaardigheden vereist en een mentaliteit die meer op de business en op verandering is gericht. Dit geldt voor alle geledingen van de IT-afdeling. Alles draait om veranderingsgezindheid, zowel bij het management als bij de IT-medewerkers. Een gebrek aan begeleiding, leiderschap, aanmoediging en steun vanuit het management kan veranderingen op de werkvloer belemmeren. Bedenkingen op managementniveau kunnen het succes negatief beïnvloeden.

Hoe herken ik succes?

Een gemoderniseerde en gereorganiseerde IT-organisatie, waarin zowel de IT-afdeling als de business een rol spelen, die het bedrijf in staat stelt om IT te gebruiken als een aanjager voor bedrijfsinnovatie en waar IT waarde toevoegt aan de relevante bedrijfsactiviteiten. In deze organisatie staan de processen, dienstverlening, governancestructuren, vaardigheden, medewerkers en bovenal de mentaliteit in dienst van de eisen vanuit de business.

Kernvragen

Is mijn IT-organisatie een motor voor bedrijfsinnovatie? Rollen we nieuwe IT-diensten snel genoeg uit? Hoe snel passen we nieuwe technologieën toe? Richten we ons op nauwer contact met de klant of willen we alleen operationeel uitblinken? Ontwikkelen we onze vaardigheden snel genoeg? Blinken we uit op IT-gebied? Zijn onze kostenniveaus marktconform?

OUR CAPABILITIES FOR CHANGE

Hoe kunnen wij u helpen?

CONSULTING

Digitale Strategie

Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering en het gebruik van data de klantbenadering en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het…

Meer informatie

Enterprise Automation

Enterprise Automation heeft als doel uw organisatie te ondersteunen in het verbeteren van de end-to-end dienstverlening naar haar klanten en meer waarde uit de dienst te halen.

Meer informatie

Sourcing Advisory

Sourcing met oog voor mensen, processen en technologie is onontbeerlijk om in de digitale wereld concurrerend te blijven. Met een goede sourcingstrategie wordt het maximale uit de eigen capaciteiten…

Meer informatie
TRAINING

Agile Scrum Foundation

De waarde van werken met Agile en Scrum ligt in het opbouwen van voortschrijdend inzicht door zowel de opdrachtgever als het team dat levert. De rolverdeling tussen opdrachtgever en leverancier wordt…

Meer informatie

DASA DevOps Fundamentals

De training DevOps Fundamentals zet uiteen wat DevOps inhoudt en hoe het bijdraagt aan het continu realiseren van klantwaarde. DevOps is de werkwijze gericht op het verbeteren van samenwerking,…

Meer informatie

Lean IT Foundation

Jij wilt jouw IT-beheer of -ontwikkelorganisatie effectiever, efficiënter en sneller laten functioneren? Je wilt ervoor zorgen dat er een efficiënt change management beleid wordt gevoerd? Je wilt…

Meer informatie
Insights

White Papers, Events & Videos

White Paper

White Paper – 7 aspecten om Cloud Readiness te beoordelen

Lees meer

Case

Succes met toekomstvast organisatiemodel bij a.s.r. Pensioenen

Lees meer

White Paper

White Paper – De Service Catalogus als succesfactor in samenwerking

Lees meer

White Paper

White Paper – Digitale transformatie, hoe doe je dat?

Lees meer

White Paper

White Paper – IT Outsourcing met respect voor toekomstige generaties

Lees meer

Case

Succes met ICT optimalisatie voor 12.000 gebruikers UMCG

Lees meer