Quint Research

Uitnodiging tot deelname onderzoek: Business Analytics en de High Performance Organization

Overal ter wereld streven organisaties naar blijvend succes. Deze zogenaamde High Performance Organizations (HPO’s) presteren in de loop van de tijd veel beter dan branchegenoten. Hun gedisciplineerde focus op de kernprioriteiten wordt beloond met uitstekende financiële en niet-financiële resultaten van blijvende aard. Deze organisaties leveren een gezamenlijke inspanning om hun processen, systemen en gedrag continu te verbeteren. Ze behouden wat voor hen het beste werkt en brengen dagelijks veranderingen aan om hun kerncompetenties te versterken.

Sensing & responding

Een HPO kenmerkt zich onder meer door haar vermogen de kansen in de omgeving aan te voelen en erop te reageren door bijvoorbeeld data beschikbaar te stellen aan de werkvloer. Hierdoor worden de medewerkers geholpen de kracht van ‘sensing & responding’ toe te passen in een steeds dynamischere omgeving. In veel organisaties blijft het gebruik van data echter vaak steken op strategisch niveau.

Marktonderzoek Business Analytics op de werkvloer

Dit Quint-onderzoek richt zich op de vraag of, en zo ja, hoe data (business analytics) beschikbaar wordt gesteld aan de werkvloer om ‘sensing & responding’ bij alle lagen van de organisatie te verhogen. Met het invullen van deze enquête helpt u richting te geven aan de organisatorische vraagstukken rondom de datagedreven organisatie.

Doet u mee?

We zouden het fijn vinden als u enkele minuten de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Als dank ontvangt u de uitkomsten van het onderzoek, en krijgt u inzicht in hoe uw collega’s dit onderwerp op de agenda hebben staan.