werken bij Quint

Great Place To Work

Zoek je een werkgever waar je trots op kunt zijn? Een werkomgeving waarin vertrouwen en plezier met collega’s centraal staan? Kom dan werken bij de Best Workplace van Nederland!

Vertrouwen, trots en plezier

Quint is door Great Place to Work® uitgeroepen tot een van de beste werkgevers van Nederland en mag zich een ‘Best Workplace’ noemen. Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en werkplezier binnen organisaties. Op basis van de antwoorden van alle medewerkers op een uitgebreide vragenlijst en op basis van een evaluatie van het werkgeversbeleid wordt de lijst van Best Workplaces van Nederland bepaald. Alleen organisaties die op alle onderdelen de minimum score behalen mogen zich een jaar lang Best Workplace noemen. Jaarlijks doen wereldwijd 6.000 organisaties mee aan dit onderzoek, die circa 12 miljoen medewerkers representeren. Daarmee is het onderzoek het grootste in zijn soort.

lees verder >

Koken met Quint!

Wij organiseren met regelmaat Koken met Quint op een locatie in (de buurt van) Amsterdam. Tijdens deze kookworkshop kun je op een informele manier kennis maken met Quint en samen met Quinters proeven aan ons motto: Dare to Challenge!

Neem jij deze uitnodiging aan en/of wil je meer weten over Koken met Quint? Neem dan contact op met Anna Korsten via werving@quintgroup.nl of gebruik onderstaande button.

aanmelden >

Dare To Challenge

Quinters dagen zichzelf, elkaar en onze klanten uit om het elke dag een stukje beter te doen. Quinters zoeken actief ervaringen op om van te leren en houden van het oplossen van complexe problemen. Het vragen en geven van goed onderbouwde feedback is hierbij belangrijk. Om feedback een vanzelfsprekend onderdeel van onze cultuur te maken, is er veel aandacht voor het ontwikkelen en bijhouden van onze feedbackvaardigheden. We willen elkaar sterker maken! Er is lef nodig om op het juiste moment de juiste feedback te geven, omdat het de samenwerking, de ander, het resultaat, de klant ten goede komt. Altijd vanuit respect, waarbij we de ander in zijn waarde laten, met aandacht voor gemeenschappelijke en wederzijdse belangen. Hierbij coachen we elkaar en zorgen we ervoor dat de ander zichzelf kan en mag zijn.

Verbinden

Soms schuurt het tussen individuele belangen, organisatiebelangen en maatschappelijke belangen. Constant blijven wij zoeken naar een evenwicht tussen deze drie. De kern van dit evenwicht is verbinding tussen mensen, teams en organisaties, met een positief, gezond en veilig werkklimaat als uitgangspunt. Eerlijk en open communiceren levert een bijdrage aan dit klimaat. We moedigen eigen initiatief aan en betrekken medewerkers maximaal bij de ontwikkelingen binnen Quint. Als Quinter, ongeacht functie of achtergrond, krijg je alle ruimte om met ideeën te komen om de organisatie of de dienstverlening te verbeteren. Deze vooruitgang is noodzakelijk, want de samenleving verandert en de markt is constant in beweging. Quint is, net als elke organisatie, soms zoekende, maar heeft lef en kan bouwen op zijn medewerkers. Met zoveel talentvolle en intelligente mensen in huis kunnen we onszelf constant verbeteren, bewaken wat goed is en blijven uitproberen, om zo binnen en buiten de organisatie een positieve impact te maken.

Ontwikkelen

Als lerende organisatie houdt Quint een sterke focus op doelgerichte en continu verbeteren en vernieuwen. Hierbij zijn veerkracht, vitaliteit en wendbaarheid onmisbaar. Het kunnen omgaan met al die veranderingen die op je afkomen, zowel op werk als daarbuiten, vraagt een blijvend vermogen om aan te passen aan nieuwe eisen en kennisgebieden. Om de loopbaan gezond en duurzaam te houden is het voor een ieder belangrijk om eigen behoeften en grenzen te herkennen en kenbaar te maken. Waarbij het hoofd en het hart, werk en privé allemaal gespreksonderwerpen zijn die aandacht verdienen en krijgen. Aangevuld met ons brede opleidingsaanbod, coaching gericht op het hoofd en het lichaam en aandacht voor sport en gezonde voeding stimuleren we Quinters om zich duurzaam te ontwikkelen.

werken bij Quint

Quinters aan het woord

Bij Quint werken ruim 350 mensen, verdeeld over meerdere kantoren in verschillende landen. Hieronder vind je een aantal persoonlijke verhalen van Quinters in Nederland.

Neem contact met ons op

De Oude Molen 1

1184 VW, Amstelveen

+31 20 305 3700

quint@quintgroup.com

Of stuur ons een bericht

Contact form (NL region)

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen en beschermen.