Choose your Quint Office:

WAAROM QUINT?

ONAFHANKELIJK

Quint Wellington Redwood (Quint) is een onafhankelijk adviesbedrijf. Onze portfolio richt zich op adviezen en opleidingen op gebied van het optimaliseren van IT intensieve processen. Wij zijn op geen enkele manier verbonden met IT dienstverleners. Onze onafhankelijkheid garandeert u dat we uitsluitend uw belangen behartigen.

IMPACT

Wij dagen onszelf en uw organisatie uit om meetbare verbeteringen en resultaten te realiseren. Onze opdrachten contracteren wij op basis van resultaat verantwoordelijkheid. Vanuit ons motto ‘Dare to Challenge’ realiseren we verbeteringen die we verankeren binnen uw organisatie.

MENSGERICHT

In veel van onze opdrachten speelt de ‘Management of Change’ component een belangrijke rol. Onze aanpak is om niet vanaf de zijlijn te adviseren, maar om samen met u en uw medewerkers de noodzakelijke verbeteringen te realiseren. Coaching en training spelen hierbij een belangrijke rol.

GLOBAL & LOCAL

Quint staat bekend als lokale speler die dichtbij haar markt en opdrachtgevers staat. We houden dit graag in stand, maar met een wereldwijd netwerk, opdrachten in 49 landen en kantoren op 4 continenten is onze dienstverlening grensoverschrijdend. Quint ondersteunt uw organisatie indien gewenst waar ook ter wereld.

ONZE DIENSTEN

Lean IT

Implementeren en verankeren van klantgericht en effectief werken.

Meer

Agile

Snelheid & Flexibiliteit als reactie op verandering.

Meer

DevOps

Organiseren van de ultieme flow van IT dienstverlening.

Meer

Digital Transformation

Ontsluiten van het potentieel van nieuwe technologie.

Meer

Sourcing Advies

Effectief outsourcen & insourcen van IT intensieve processen en diensten.

Meer

IT Service Management

Inrichten, beheren & verbeteren van de IT-dienstverlening.

Meer

IT Governance

Outputgericht en effectief aansturen van IT Demand & IT Supply.

Meer

SIAM

Het voeren van regie op interne en externe IT Service Providers.

Meer

IT Architectuur

Realiseren van een dynamische samenhang en synergie tussen Business & IT.

Meer

Informatiemanagement

Creëren van overzicht en inzicht in informatiestromen als interface tussen Business & IT.

Meer

TCO Monitoring

Monitoren en bijsturen van de financiële prestaties van IT.

Meer

Training

Gespecialiseerd portfolio gericht op verbeteren van IT-performance en realiseren van verandering.

Meer

QUINT EVENTS